top of page
FHM logotyp poziomy podstawowy typo czarne.png

Fundacja Hagia Marina (FHM) jest organizacją specjalizującą się w działalności na rzecz edukacji, doskonalenia zawodowego, promocji kultury oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

FHM od 2018 roku zorganizowała w Grecji ponad 20 tematycznych obozów skierowanych do dzieci, młodzieży i seniorów z Polski i Ukrainy, podczas których była realizowana tematyka z zakresu historii powszechnej, archeologii, kulturoznawstwa i etnologii.

FHM organizuje także warsztaty i szkolenia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem

oraz dla przedstawicieli społeczności mniejszości narodowych i etnicznych.

W każdym projekcie jest kładziony nacisk na ochronę środowiska naturalnego i innowacje w gospodarce. Od kilku lat FHM jest zaangażowana także w krajowe wymiany regionalne uczniów, studentów i seniorów, które polegają na realizacji wielokulturowego programu edukacyjnego „nauki przez życie” co sprzyja aktywizacji lokalnych środowisk i poszerzaniu horyzontów kulturowych.

W 2021 roku FHM zrealizowała projekt „Polska-Ukraina. Sąsiedztwo 4.0” z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Głównymi założeniami Projektu był transfer polskiej wiedzy, technologii oraz etyki gospodarczej z zakresu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, Przemysłu 4.0. oraz troski o środowisko naturalne. Celem było szerokie podniesienie kwalifikacji ukraińskiej młodzieży oraz dorosłych, zainteresowanych działalnością w sferze nowoczesnych technologii oraz polskich i europejskich rozwiązań w zakresie innowacyjności. Pośrednim efektem Projektu była możliwość zapoznania się z bliska ze strukturą polskiego rynku

oraz sposobów wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań zarówno technologicznych, jak też etycznych.

Prezes Fundacji
Hagia Marina
Patryk
Panasiuk

Zawodowo ekspert w Biurze Ministra Obrony Narodowej. Absolwent Narodowego Uniwersytetu w Atenach (Grecja) oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie

Warszawskim. Aktywnie działający na rzecz kontaktów polsko - greckich, inicjator polskiego Festiwalu Ostrobramskiego w Atenach. W latach 2009 - 2014 stypendysta Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Grecji. W latach 2018 - 2020 doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego RP. Specjalizuje się w tematyce Prawosławia i społeczno - politycznego wymiaru religii.

Patryk Panasiuk.jpg
bottom of page