top of page
DSC_0051.JPG

Kategoria wiekowa Uczestników: 19 - 35 lat.

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1.

Opcjonalnie:

     - rekomendacja polskiej placówki dyplomatycznej z kraju             zamieszkania.

Dla zakwalifikowanych Uczestników zapewniamy:

- zwrot kosztów podróży do kwoty 700 PLN (na podstawie przedstawionych rachunków/faktur),

- noclegi w hotelu w Warszawie i Krakowie (pokoje dwuosobowe) na czas trwania cyklu szkoleniowego,

- wyżywienie HB,

- materiały szkoleniowe, niezbędne przybory biurowe,

- podstawowe ubezpieczenie na czas trwania cyklu szkoleniowego,

- opiekę koordynatorów Projektu.

O projekcie

„Senat Polonii Europy” jest interdyscyplinarnym projektem edukacyjno – integracyjnym skierowanym do działaczy polonijnych oraz osób promujących Polskę na kontynencie europejskim. 

 

Jest to 7.dniowy cykl spotkań, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i paneli dyskusyjnych, którego celem jest aktywizacja działaczy polonijnych na rzecz tworzenia polskiego lobbingu w Europie. W trakcie trwania projektu Uczestnicy wezmą udział w profesjonalnych szkoleniach z bezpieczeństwa i ochrony informacji, tworzenia mediów i budowy lobbingu; odwiedzą instytucje i miejsca kluczowe z punktu widzenia polskiej historii i kultury, a także odbędą liczne spotkania z osobami tworzącymi polską politykę zagraniczną i polonijną.

 

Wśród prelegentów i panelistów są posłowie, senatorowie, ministrowie, samorządowcy, prezesi instytucji centralnych oraz liderzy z Polski działający na rzecz promocji Polski za granicą. Nie zabraknie także polskich publicystów, politologów i działaczy organizacji pozarządowych.

 

Oś tematyczną Projektu „Senat Polonii Europy” stanowią polska racja stanu oraz obrona Rzeczypospolitej Polskiej przed dezinformacją i tworzeniem „fake newsów” za granicą. Chcemy korzystać z doświadczeń innych krajów, które poprzez działalność swoich rodaków poza granicami, skutecznie kreują politykę zagraniczną czerpiąc z ich kontaktów

i doświadczenia.

 

Grupę docelową stanowią działacze polonijni, liderzy społeczni, działacze samorządowi, dziennikarze, aktywiści, studenci, przedsiębiorcy, twórcy kultury, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych oraz placówek naukowych. Łącznie do 25 pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej- przedstawicieli Polonii oraz osób działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mieszkających lub działających na terenie Europy

(w tym w Polsce). 

 

Mając świadomość jak ważny dla naszych Rodaków poza granicami kraju jest kontakt z Polską, w ramach realizacji Projektu „Senat Polonii Europy” chcemy Was zapewnić, że jesteście dla nas ważni, a Wasz wysiłek dla promocji Rzeczypospolitej jest doceniany przez najwyższe organy władzy państwowej i wszystkich, którym dobro naszej Ojczyzny stanowi wartość najwyższą. Potencjał naszych Rodaków, co wielokrotnie udowodniliśmy w trudnej historii Polski, jest jednym z wielu naszych skarbów, które wymagają ciągłej uwagi

i pielęgnowania.

bottom of page